Od Klimenta na doma

1.10.   (Pavel Dvořáček)   video

24.9.  Adam a Eva   video

17.9.  Važ své rodiče a předky  video

přenos bohoslužeb na Youtube

Nedělní bohoslužby

8.10.    9.30  bohoslužby

15.10.  9.30  bohoslužby s večeří Páně

                     konfirmace
 
22.10.  9.30  bohoslužby s duchovní hudbou  

14.10. klimentský výlet

ze Čtyřkol do Benešova

plánovaná trasa 18 km (lze ji zkrátit)

odjezd vlakem v 8.51 z hl.n. směr Benešov

budeme rádi, když se přihlásíte viz plakát

Nebudeš milovat obrazy

Texty: Ex 32,1-6; 1 Kr 19,11-13; Gn 1,27; Ko 1,15-18; Ex 20,4-5a
Milí přátelé,
sousedé Izraelců si své bohy tesali a vyřezávali, vyráběli, malovali. A byli přesvědčeni, že božstvo je se svým obrazem spjato. Spjato tak úzce, že prostřednictvím obrazů je možnost s bohy disponovat. A mít je tam, kde je mít potřebuju – doma sošku, aby nehořelo, ve spíži amulet, aby jídla moc neubývalo, v bitvě přívěšek – aby mě ochránil od smrti, atd. Starali se o sochy svých božstev, krmili je a oblékali atd.

Deset slov zpod Sinaje - kázání z 8.1.2023

Čtení: Dt 5,6-21 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Trpělivost - kázání ze 4.12.2022

Čtení: Mk 4,26-29; Lk 13,6-9
Text: Jak 5,7-8
Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.
___________________________________________________________

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer