Od Klimenta na doma

1.10.   (Pavel Dvořáček)   video

24.9.  Adam a Eva   video

17.9.  Važ své rodiče a předky  video

přenos bohoslužeb na Youtube

Nedělní bohoslužby

8.10.    9.30  bohoslužby

15.10.  9.30  bohoslužby s večeří Páně

                     konfirmace
 
22.10.  9.30  bohoslužby s duchovní hudbou  

14.10. klimentský výlet

ze Čtyřkol do Benešova

plánovaná trasa 18 km (lze ji zkrátit)

odjezd vlakem v 8.51 z hl.n. směr Benešov

budeme rádi, když se přihlásíte viz plakát

Zprávy začátkem listopadu

Milí přátelé,
zdravím vás a posílám porci informací od Klimenta.
Co se chystá a kam vás zveme ?
Tento čtvrtek 3.11. bude listopadová kavárnička. Otevřeno je od 14.30, začíná se v 15 hodin. Po biblickém úvodu bude program ke 160. výročí vzniku Sokola, který připravuje Vít Jakoubek. Ke shlédnutí bude také výstava „Sokolové u zrodu republiky“. Srdečně zveme nejen pravidelné návštěvníky kavárničky. Vysíláme také on-line.

Zprávy na začátek září

Milí přátelé,

zdravím vás na konci prázdnin od Klimenta.

Nejbližší pozvání je na tuto neděli 4.9., kdy budou bohoslužby s večeří Páně, další neděli 11.9. pak budou bohoslužby v 9.30 i v 18.00.

Po letní přestávce se tuto neděli opět rozběhne Nedělní škola – tedy program pro děti paralelně s bohoslužbami. Ještě během září bude probíhat v klubovně v 1. patře, popř. v sále ve 3.patře.

Poklad a perla - kázání z 12.6.2022

Text: Matouš 13,44-46 „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.
__________________________________________________________
Milí přátelé, přečetl jsem dvě podobenství. Jsou to skoro dvojčata. Na dvojčatech je zajímavé pozorovat, co mají společného a čím se naopak liší.

Eliáš - kázání z 21.5.2022

Eliáš Kliment 15.5.2022
Text: 1Kr 16,29-17,7
V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu. Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.

Spatřujeme světlo - kázání z 8.5.2022

Čtení: Ef 5,8-14
Texty: Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,11-12
A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1Jan 1,5
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8,12
________________________________________________________

Hříšnice - kázání z 1.5.2022

Čtení: Mt 7,1-5
Text: J 8,1-11 Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Jeho ranami jsme uzdraveni - kázání z 15.4.2022

Text: Iz 53, 1-9
Sestry a bratři,
začíná velkopáteční kázání, a vy možná čekáte, že během patnácti minut vysvětlím, proč byl Ježíš ukřižován a co to vlastně má společného s námi. A já se přiznávám, že to nedokážu. Nedokážu to vysvětlit ani za 15 minut a nedokázal bych to vysvětlit ani za 15 hodin. Protože z naší perspektivy se nikdy nedostaneme do stavu, kdy bychom mohli říci: „Tak ano, mám v tom jasno.“

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer