Od Klimenta na doma

1.10.   (Pavel Dvořáček)   video

24.9.  Adam a Eva   video

17.9.  Važ své rodiče a předky  video

přenos bohoslužeb na Youtube

Nedělní bohoslužby

8.10.    9.30  bohoslužby

15.10.  9.30  bohoslužby s večeří Páně

                     konfirmace
 
22.10.  9.30  bohoslužby s duchovní hudbou  

14.10. klimentský výlet

ze Čtyřkol do Benešova

plánovaná trasa 18 km (lze ji zkrátit)

odjezd vlakem v 8.51 z hl.n. směr Benešov

budeme rádi, když se přihlásíte viz plakát

Učedníci nechápou - kázání z 28.8.2022

Čtení: L 9,28-43a
Text: L 9,43b-56
Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: „Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe

Bohoslužby s duchovní hudbou 22.10. - program

Při bohoslužbách zazní kantáta Gottfrieda Heinricha Stölzela(1690-1749):
Gib uns heut unser täglich Brot / Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Před bohoslužbami (cca od 9.10) zazní od téhož autora:
Triová sonáta c moll
Koncert pro hoboj D dur (1. a 3. věta, na flétnu místo na hoboj)

a moteto Gnädig und barmherzig ist der Herr / Milostivý a milosrdný je Bůh, jeho autorem je Johanna Heinrich Rolle (1716-1785):

V kantátě je citován Lutherův Otče náš (EZ 388), v motetu píseň EZ 695 nebo 699 (ale na jiný text).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer