Od Klimenta na doma

1.10.   (Pavel Dvořáček)   video

24.9.  Adam a Eva   video

17.9.  Važ své rodiče a předky  video

přenos bohoslužeb na Youtube

Nedělní bohoslužby

8.10.    9.30  bohoslužby

15.10.  9.30  bohoslužby s večeří Páně

                     konfirmace
 
22.10.  9.30  bohoslužby s duchovní hudbou  

14.10. klimentský výlet

ze Čtyřkol do Benešova

plánovaná trasa 18 km (lze ji zkrátit)

odjezd vlakem v 8.51 z hl.n. směr Benešov

budeme rádi, když se přihlásíte viz plakát

Hosté večeře Páně - kázání z 9.1.2022

Hosté Večeře Páně Kliment 9.1.2022

Čtení: Sk 2,41-47
Text: 1K 11,23-26 „Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
________________________________________________________

Zprávy po Novém roce

Milí přátelé, sestry a bratři,
zdravím Vás v Novém roce a posílám další informace od Klimenta.
Na sborových webových stránkách se můžete i po konci vánočního období vrátit ke svátečním textům či přenosům bohoslužeb, dětské hry apod.
Tuto neděli 9.1. budou bohoslužby s večeří Páně v 9.30 i v 18.00.
Hostem dnešní kavárničky bude salvátorský farář Tomáš Trusina a bude povídat o knížkách a jejich vydávání v nakladatelství EMAN. Začátek je v 15 hodin.
V televizním archivu můžete shlédnout Novoroční promluvu nového synodního seniora Pavla Pokorného.

Modlitba nad diářem- kázání z 2.1.2022

Text: Jak 4,13-17
A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
______________________________________________________________

Ozvat se proti mocným ? Ozvat se proti mocným !

Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek, a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla: „I ty jsi byl s tím Nazaretským Ježíšem!“ On však zapřel: „O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora. Vtom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž: „Ten člověk je z nich!“ On však opět zapíral.

Zprávy 3.12.

Milí přátelé,
přijměte adventní pozdrav od Klimenta.
První důležitá informace se týká nového zpěvníku. Pro vás, kteří jste si ho objednali, bude k vyzvednutí již tuto neděli u sestry Čapkové vzadu v kostele (cena 490,- Kč). Zpěvníky si můžete vyzvednout také o následujících nedělích, popř. v týdnu na faře (po domluvě).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer