Od Klimenta na doma

Bohoslužby

6.neděle po Velikonocích

16.5.  9.30 bohoslužby

   ve čtvrtek se rozhodne, zda-li se budou konat i večerní boh.

Svatodušní neděle

23.5. bohoslužby s večeří Páně

Chystáme

Noc kostelů 28.5. (forma podle stavu epidemie)

Víkend v Herlíkovicích 4.-6.6. (s otazníkem)

     nebo pouť od Klimenta ke Klimentu 5.6.

 

VELIKONOČNÍ DOPIS

Jste zde

Kázání

Kázání o požehnání - audionahrávka kázání 21.3.

je v příloze

Tags: 

Kázání o požehnání

Čtení: Gn 32,23-32 A té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.

Tags: 

David a Saul v jeskyni - kázání ze 14.3.2021

Čtení: Mt 5,43-45
Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Text: 1S 24,2-8

Tags: 

Žena s mastí - audionahrávka kázání z 7.3.

nahrávku najdete v příloze

Tags: 

Žena s mastí - kázání z 7.3.

Čtení: 2Sam 6,1-2.5.14-23
Text: Mt 26,3-15

Tags: 

Nasycení zástupů - kázání Víta Jakoubka z 28.2.

Čtení: 2. Kr 4, 38-44

Tags: 

O postu - kázání z 21.2. - audionahrávka

najdete ji v příloze

Tags: 

O postu - kázání z 21.2.

Čtení: Iz 58,1-10;
Text: Mt 6,1-6.16-18

Tags: 

Ester - audionahrávka kázání ze 14.2.

je v příloze

Tags: 

Ester - kázání ze 14.2.2021

Čtení: Ž 31,2-9
Text: Est 4,13-17

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer