slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Od Klimenta na doma

Bohoslužby

6.neděle po Velikonocích

16.5.  9.30 bohoslužby

   ve čtvrtek se rozhodne, zda-li se budou konat i večerní boh.

Svatodušní neděle

23.5. bohoslužby s večeří Páně

Chystáme

Noc kostelů 28.5. (forma podle stavu epidemie)

Víkend v Herlíkovicích 4.-6.6. (s otazníkem)

     nebo pouť od Klimenta ke Klimentu 5.6.

 

VELIKONOČNÍ DOPIS

Šla zrána ke hrobu Marie - audionahrávka kázání ze 4.4.

je v příloze

Šla zrána ke hrobu Marie

Čtení: Gn 1,1-5 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Tags: 

Smuteční oznámení Petra Černého

najdete v příloze

Jidáš - kázání na Velký pátek 2.4.2021

Čtení: Mt 26,47-56

Tags: 

Velikonoční dopis

najdete také dobře naformátovaný v příloze

Vjezd skrytého krále - kázání z 28.3.

Čtení: J 18,33-37 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král.

Tags: 

Vjezd skrytého krále - audionahrávka kázání 28.3.

je v příloze

Tags: 

Zprávy na 28.3.

Milí přátelé,
před začátkem velikonočního týdne vás zdravím od Klimenta.
Na sborovém webu si můžete přečíst kázání z minulé neděle nebo si ho poslechnout.
V neděli 28.3. budou dvoje bohoslužby: běžné v 9.30 a bohoslužby s dětmi v 18.00. Místa je stále třeba rezervovat.
V televizi jsou tuto neděli římskokatolické bohoslužby na ČT 2 v 9.30.
Bohoslužby v rozhlase na stanici Vltava jsou od 9.00.
_____________________________________
Program velikonočního týdne:
31.3. 17.00 biblická hodina

Kázání o požehnání - audionahrávka kázání 21.3.

je v příloze

Tags: 

Kázání o požehnání

Čtení: Gn 32,23-32 A té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer