slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Bohoslužby

1.8.    9.30              (Pavel Dvořáček)

8.8.    9.30 a 18.00

15.8.  9.30  s večeří Páně

22.8.  9.30              (Olga Navrátilová)

Chystáme

12.9.   9.30     Konfirmace (bohoslužby s VP)

17.10. odpol.  Ordinace výpomocných kazatelů

 

Jidáš - kázání na Velký pátek 2.4.2021

Čtení: Mt 26,47-56

Tags: 

Velikonoční dopis

najdete také dobře naformátovaný v příloze

Vjezd skrytého krále - kázání z 28.3.

Čtení: J 18,33-37 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král.

Tags: 

Vjezd skrytého krále - audionahrávka kázání 28.3.

je v příloze

Tags: 

Zprávy na 28.3.

Milí přátelé,
před začátkem velikonočního týdne vás zdravím od Klimenta.
Na sborovém webu si můžete přečíst kázání z minulé neděle nebo si ho poslechnout.
V neděli 28.3. budou dvoje bohoslužby: běžné v 9.30 a bohoslužby s dětmi v 18.00. Místa je stále třeba rezervovat.
V televizi jsou tuto neděli římskokatolické bohoslužby na ČT 2 v 9.30.
Bohoslužby v rozhlase na stanici Vltava jsou od 9.00.
_____________________________________
Program velikonočního týdne:
31.3. 17.00 biblická hodina

Kázání o požehnání - audionahrávka kázání 21.3.

je v příloze

Tags: 

Kázání o požehnání

Čtení: Gn 32,23-32 A té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.

Tags: 

Zprávy na 21.3.

Milí přátelé,
je před námi pátá postní neděle, srdečně vás zdravím od Klimenta.
Na sborovém webu si můžete přečíst kázání z minulé neděle, nebo si ho poslechnout.
V neděli 21.3. budou dvoje bohoslužby: v 9.30 a v 18.00. Místa je stále třeba rezervovat. Na webových stránkách je informace, kolik volných míst ještě zbývá.
Na další neděli 28.3. plánujeme v 9.30 běžné bohoslužby a v 18.00 bohoslužby s dětmi.
V televizi jsou tuto neděli na ČT 2 v 9.30 evangelické bohoslužby. Povede je Tomáš Molnár, farář v Trutnově.

David a Saul v jeskyni - audionahrávka kázání ze 14.3.

je v příloze

Tags: 

David a Saul v jeskyni - kázání ze 14.3.2021

Čtení: Mt 5,43-45
Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Text: 1S 24,2-8

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer