Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Sborová neděle

Program sborové neděle 19.9.

9.30   společné bohoslužby pro děti i dospělé

11.00 promítání fotografií ze života sboru v minulém období

11.15 rozhovor o sboru - současnost, výhledy (sál 3.patro)

          program pro děti (4.patro)

Běh pro věnec - kázání z 8.8.2021

Čtení: Žd 12,1-13 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.

Zprávy na srpen

Milí přátelé,
na konci července vás opět zdravím z klimentské fary a posílám několik aktuálních informací.
V pátek 16. července zemřel ve věku 83 dlouholetý člen našeho sboru a dříve také jeden z presbyterů bratr Miroslav Matucha. Za jeho život poděkujeme a rozloučíme se s ním při bohoslužbách v pátek 30. července od 14 hodin v našem kostele. Prosíme myslete v modlitbách na jeho rodinu, na ty, kterým bude nejvíce chybět.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer