Od Klimenta na doma

Bohoslužby

26.9.   9.30  (Gerhard Reininghaus)

3.10.   9.00 !  + sborové shromáždění

10.10. 9.30

Zveme: 2. října 2021

KLIMENTSKÉ EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ

od nás (sraz v 8.00) ke sv. Klimentu v Holešovicích (8.30) a dále ke sv. Klimentu na Levý Hradec (22 km)

plakát s podrobným programem

Jste zde

Kázání

O neobětování syna - kázání z 5.9.2021

Text: Gn 22,1-14

Tags: 

Abrahamova nejistota - kázání z 29.8.2021

Text: Genesis 12,1-9

Tags: 

Řád oběti pokojné - kázání 15.8.2021 - audionahrávka

je v příloze

Tags: 

Běh pro věnec - kázání z 8.8.2021

Čtení: Žd 12,1-13 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.

Tags: 

Podpírat Mojžíšovy/Mojžíšovi ruce - kázání z 27.6.

Čtení: Ef 6,10-17

Tags: 

Podpírat Mojžíšovy/Mojžíšovi ruce - kázání z 27.6. - audionahrávka

je v příloze

Tags: 

Kain a Ábel - audionahrávka kázání 20.6.2021

je v příloze

Tags: 

Kain a Ábel - kázání z 20.6.2021

Čtení: Mt 5,20 - 26

Tags: 

O prosícím příteli - kázání z 30.5.2021

Čtení: Mt 6,5-8

Tags: 

Setkání u Svatého Ducha - kázání z 23.5.

Čtení: Nu 11,11-12.14-17.24-29: Mojžíš vyčítal Hospodinu: "Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, že mi říkáš: Nes jej v náručí, jako chůva nemluvňátko, do země, kterou jsi přisáhl dát jeho otcům? Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly.

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer