slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Od Klimenta na doma

Bohoslužby (25 účastníků)

rezervace e-mailem, telefonicky nebo osobně

2. n. po Velikonocích Misericordias Domini

18.4.  9.30 (13 volných míst) 

        18.00 (23 volných míst)

3. neděle po Velikonocích Jubilate

25.4.  9.30  a 18.00  (Jan Balcar)

Petr Černý (1948 - 2021)

Dopis Filemonovi - kázání z 11.4.

Čtení: Gn 14,17-24

Tags: 

Dopis Filemonovi - kázání z 11.4. - audionahrávka

je v příloze

Tags: 

Zprávy na 11.4.

Milí přátelé,
v prvním týdnu velikonočního období zdravím vás opět z klimentské fary.
Je tento čas v našem sboru poznamenán smutkem nad úmrtím našeho dlouholetého kurátora Petra Černého. Ale věříme, že je to také a především naopak: že je tato smutná zpráva poznamenána právě velikonoční zvěstí o vzkříšení a naději, která není z nás, ale je darovaná Bohem. Věříme, že velikonoční radostná zpráva může být potěšením a nadějí právě v těžkých chvílích loučení.

Šla zrána ke hrobu Marie - audionahrávka kázání ze 4.4.

je v příloze

Šla zrána ke hrobu Marie

Čtení: Gn 1,1-5 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Tags: 

Smuteční oznámení Petra Černého

najdete v příloze

Jidáš - kázání na Velký pátek 2.4.2021

Čtení: Mt 26,47-56

Tags: 

Velikonoční dopis

najdete také dobře naformátovaný v příloze

Vjezd skrytého krále - kázání z 28.3.

Čtení: J 18,33-37 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král.

Tags: 

Vjezd skrytého krále - audionahrávka kázání 28.3.

je v příloze

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer