Úvod

 

Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha 1 - Nové Město, zkráceně vítejte u Klimenta.

Jsme jedním z dvaadvaceti pražských sborů Českobratrské církve evangelické. Jsme křesťané, které spojuje víra ve vzkříšeného Krista a důraz na čtení a výklad Písma. Jsme evangelíci - za svátosti považujeme pouze křest a večeři Páně.

Náš sbor byl založen v roce 1846 jako reformovaný (kalvínský). Od roku 1918 jsme součástí Českobratrské církve evangelické, která se hlásí jak k tradici církví reformovaných (lutherské i kalvínské), tak k tradici domácí (Jednoty bratrské). Více o tom, čemu věříme, se můžete dozvědět na stránkách .

Scházíme se k bohoslužbám každou neděli v 9:30 v kostele v Klimentské ulici.

Naším farářem je od roku 2015 Pavel Dvořáček, kurátorem (laickým zástupcem sboru) od roku 2000 Petr Černý.