Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Zprávy na červenec

Milí přátelé,
posílám vám zprávy od Klimenta pro měsíc červenec.
Na webu je k dispozici kázání z neděle 20.6. (též audioverze) a kázání z 27.6. (audio zde).
Bohoslužby budou u Klimenta jako obvykle v 9.30. Druhou červencovou neděli také v 18.00.
Protože budu o nedělích pryč buď služebně nebo z důvodu dovolené, budou vést bohoslužby buď výpomocní kazatelé nebo emeritní faráři. Zatelefonovat mi můžete kdykoli, osobně budu v Praze přítomen v týdnech 12.-16.7. a 26.-30.7.

Zprávy na 20.6. a 27.6.

Milí přátelé,
posílám vám zprávy od Klimenta pro druhou půlku června.
V neděli 20.6. budou bohoslužby s večeří Páně.
V neděli 27.6 se bude konat sborové shromáždění. Nepůjde o shromáždění tzv. výroční, to je odloženo na podzim. Jediným bodem programu bude volba dvou výpomocných kazatelů z našeho sboru: Petra Vacíře a Víta Jakoubka.
V neděli 27. června po bohoslužbách jsme bratrem Petrem Nedomou zváni na komentovanou návštěvu výstavy v Galerii Rudolfinum. Sraz bude v 11.00 před vchodem.
Obě tyto červnové neděle bude nedělní škola.

Zprávy na 6.6. a 13.6.

Milí přátelé,

zdravím Vás.

Na sborovém webu je kázání z minulé neděle.

Bohoslužby tuto neděli 6.6. začínají jako obvykle v 9.30. NEDĚNÍ ŠKOLA tuto neděli nebude.

Další neděli 13.6. budou dvoje bohoslužby:

v 9.30 (bude se konat také nedělní škola) a v 18.00. Obojí povede senior Roman Mazur, který má následující v našem sboru vizitaci.

Zprávy na 30.5.

Milí přátelé,

zdravím Vás.

Na sborovém webu je svatodušní kázání v písemné i audio verzi.

V pátek byl synod. Doporučuji vaší pozornosti pobožnost předsedy synodu Jiřího Grubera (mimochodem vyrůstal u Klimenta). Najdete ji zde. Mně se moc líbila. Také si můžete přečíst Poselství synodu.

Bohoslužby tuto neděli začínají jako obvykle v 9.30, ale pozor - bude již NEDĚNÍ ŠKOLA.

Kavárnička nebude jako obvykle první neděli v měsíci, ale až 17. června.

Setkání u Svatého Ducha - kázání z 23.5.

Čtení: Nu 11,11-12.14-17.24-29: Mojžíš vyčítal Hospodinu: "Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, že mi říkáš: Nes jej v náručí, jako chůva nemluvňátko, do země, kterou jsi přisáhl dát jeho otcům? Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer