Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Zprávy 6.12.2021

Milí přátelé,
kvůli aktuálním informacím posílám další adventní zprávy od Klimenta.
Ve čtvrtek 9.12. bude ve Smetanově síni Obecního domu provedeno oratorium Eliáš (Felix Mendelssohn-Bartholdy). Ještě je možné si zakoupit lístky (více zde). Zájemci jsou zvaní na setkání před koncertem v kavárně Obecního domu (vlevo v přízemí) od 18.30.
Od sousedů vyřizujeme pozvání na koncert “Sláva buď Bohu na výsostech!“ v neděli 12. 12. 2021 v 17.00 hodin ze Sboru Církve bratrské v Praze 1. Bude také vysílán zde . Hrát budou hudebníci z kapely SouZnění, na varhany Jiřina Dvořáková.

Zvedněte brány! Komu? - kázání 28.11.2021 1.advent

Zvědněte brány Kliment 28.11.
Text: Ž 24,7-10
Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.
Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

O (posledním) soudu - kázání z 21.11.2021

Text: Mt 25,31-46 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Modlitba a pomazání nemocných - kázání z 7.11.2021

Text: Jakub 5,13-16 „Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“
____________________________________________________________

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer