Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Mládež

Mládež se setkává on-line v pátek od 18 do cca 20.30

Témata - 2021

2. Soužití – má rodina budoucnost?

Člověk ve vztazích, sám, široká rodina, singles, jiné modely ?

Partnerství, ideální rodina

 

5. Základní potřeby - patří jídlo k morálce?

Jídlo, voda, vegetariáni, chov zvířat

jídlo ve vztazích, rituály

chléb náš každodenní dej nám dnes

 

6. Chudoba – jak se dá odstranit nespravedlnost?

Jak žít s „dobrým svědomím“ v bohaté části světa

sociální rozdíly v naší zemi

absolutní a relativní chudoba

co k tomu bible ? A my ?

 

7. Kultura – existují základní požitky kultury?

Lze kulturu hodnotit ?

Mají autoři svobodu v tom, co tvoří ? Jsou nějaké hranice ?

Jaký má kultura smysl ?

 

8. Násilí – obejde se svět bez násilí ?

Válka a mír – kam až sahá naše odpovědnost ?

Armáda, policie, sebeobrana

války v bibli

myšlenky pacifismu

 

9. Sex – téma, kterém se mlčí, anebo naopak moc mluví ?

Na to, jak moc je hybatelem života se o něm v církvi moc nemluví...

A v bibli ?

Možná byste o tom radši mluvili bez faráře....

 

10. Homosexualita -téma které štěpí společnost i křesťany

už jsme o tom mluvili, což takhle se na to podívat jednou pořádně

 

11. Móda

 

12. Vina (a trest)

 

13. škola a vzdělání

proč ? Jak moc ?  Stačí „vysoká škola života“

 

15. Éra informací – ovládají nás hromadné sdělovací prostředky ?

 

16. Nároky a očekávání a jak je zvládat

 

18. Spravedlnost mezi generacemi – co zanecháme svým potomkům

ekologie, trvalá udržitelnost

Je náš balhobyt únosný pro budoucnost

spotřeba energie ….

 

19. Stáří – co znamená „ctít otce a matku“?

Demence,ústavy  x tvořivé stáří

 

20. Umírání – kdy je čas umírat ?

Léčit a pomáhat, provázení a opora v umírání, hospic (exkurze ?)

 

21. Konflikty – jak je řešit ?

 

22. Lékařství – existuje právo člověka na zdraví ?

Hlavně to zdravíčko, pokrok, celostní medicína, spravedlnost ve zdravotnictví

křesťan a léčitelé

 

24. Politika – je možné spojit moc a morálku ?

politikové a politika v bibli

 

25. Tolerance – kolik rozdílnosti sneseme ?

Mít vlastní názor a být zároveň s druhými 

 

25. Věda – smíme všechno, co můžeme ?

 

26. Profit – co je účelem ekonomiky ?

Jak být věřící a zároveň obchodník, finančník, investor, broker, zaměstnavatel ?

27. Rodiče

téma pro mládež, až budu mít dovolenou

28. Na dně

kudy kam a kudy dál, když už nemůžeš

29. Nuda

je to téma, problém …

 

-------------------------------------------------------------

30. Židovství

31. Islám

32. Budhismus

33. Setkání s katolíky

34. Duchovní motivy v díle E.T. Setona – Evangelium lesní moudrosti

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer