Bohoslužby

1.8.    9.30              (Pavel Dvořáček)

8.8.    9.30 a 18.00

15.8.  9.30  s večeří Páně

22.8.  9.30              (Olga Navrátilová)

Chystáme

12.9.   9.30     Konfirmace (bohoslužby s VP)

17.10. odpol.  Ordinace výpomocných kazatelů

 

Jste zde

Kázání

Jobova pokušení kázání z 16.8.2020

Čtení: Job 1,13-2,10
Text: Jak 1,2-3.12-13; 5,10-11

Tags: 

Přátelství Ježíše - kázání z 2.8.2020

Čtení: Lk 5,27-32 ; Lk 7,31-34

Tags: 

Kdo/co se nás bezprostředně dotýká - kázání z 12.7.2020

Čtení: 1Kr 19,19-21 a 1Kor 1,26-31
Text: Mk 1,16-20: Když šel podél Galilejského moře, uvidìl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
___________________________________________________

Tags: 

Projekt: Babylonská věž (svatodušní kázání z 31.5.2020)

Text: Gn 11,1-11

Tags: 

Zvědové a Zvěd kázání z 5.7.2020

Zvědové a Zvěd Text: Nu 13,1-2.21 - 14,8
Milí přátelé,
ti, co se nechali oslovit, že stojí za to vykročit z otroctví směrem svoboda (tedy v určité analogii také my), boží lid teď stojí na hranici zaslíbené země, a to není věc geografická , prostě na hranici onoho prostoru, kde - jak krásně poeticky vyjadřuje jeden žalm - kde „se setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“ Ž 86,11 (opakovat)

Tags: 

Milostivé léto - kázání ze 14.6.2020

Čtení: Leviticus (3.Mojžíšova) 25.kapitola
Text: Lk 4,16-22
------------------------------------------

Tags: 

Ilustrace o Božím království, kázání z 24.5.2020

Text: Mt 5,21-28

Tags: 

To by mě nikdy ani ve snu nenapadlo

kázání ze 17.5.2020 (též v příloze ve Wordu)

Tags: 

75 let od konce války

kázání z 10.5.2020 najdete také v příloze

Text: Jr 17,5  (Jr 17,5-8)

Tags: 

Umývání nohou při večeři Páně - kázání z 25.3.2018

Introit: Žalm 51,9-12
Čtení: J 13,1-15
Text: L 22,24-27
Písně: 639, 648

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer