Od Klimenta na doma

Nasycení zástupů 28.2.

O postu 21.2. (audio)

Ester 14.2. (audio)

Saul a David s kytarou   7.2. (audio)

sborová on-line setkání jsou na adrese: https://meet.jit.si/ccekliment

Bohoslužby (25 účastníků)

rezervace e-mailem, telefonicky nebo osobně

7.3.  3. postní neděle   

          9.30 (3 volná místa)

        18.00 (12 volných míst) 

14.3.  4. postní  9.30  a  18.00                                           

Nahrávky od Klimenta

Varhany a saxofon Jiřina Dvořáková Marešová a David Fárek 15.1.2021

Největší vánoční překvapení audioknihu namluvili děti a mládež

Posila ve stísněných časech - video o písních a životě Paula Gerhardta

Jste zde

Kázání

Žalm 39 - audionahrávka kázání z 22.11.

najdete ji v příloze

Tags: 

Žalm 39 - kázání z 22.11.2020

Čtení: L 7,11-23
Text: Žalm 39

Tags: 

Víra aktivní a zároveň pokorná kázání 18.10.2020

Čtení: Gn 18,16-33; Text: Mt 15,21-28

Tags: 

Bloudící duch kázání z 13.9.2020

Čtení: Ga 5,19-23a Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Tags: 

Přede vším jde o lásku

Přede – vším jde o lásku

Tags: 

Jobova pokušení kázání z 16.8.2020

Čtení: Job 1,13-2,10
Text: Jak 1,2-3.12-13; 5,10-11

Tags: 

Přátelství Ježíše - kázání z 2.8.2020

Čtení: Lk 5,27-32 ; Lk 7,31-34

Tags: 

Kdo/co se nás bezprostředně dotýká - kázání z 12.7.2020

Čtení: 1Kr 19,19-21 a 1Kor 1,26-31
Text: Mk 1,16-20: Když šel podél Galilejského moře, uvidìl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
___________________________________________________

Tags: 

Projekt: Babylonská věž (svatodušní kázání z 31.5.2020)

Text: Gn 11,1-11

Tags: 

Zvědové a Zvěd kázání z 5.7.2020

Zvědové a Zvěd Text: Nu 13,1-2.21 - 14,8
Milí přátelé,
ti, co se nechali oslovit, že stojí za to vykročit z otroctví směrem svoboda (tedy v určité analogii také my), boží lid teď stojí na hranici zaslíbené země, a to není věc geografická , prostě na hranici onoho prostoru, kde - jak krásně poeticky vyjadřuje jeden žalm - kde „se setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“ Ž 86,11 (opakovat)

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer