Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Kázání

Žalm 22 - kázání z 30.1.2022

Žalmy - jsou tak lidské! Myslím, že právě to nás na nich přitahuje a zároveň také přivádí do rozpaků. Zdá se nám, že někdy je to až trochu moc. Když autor písně okázale zdůrazňuje svou nevinu, nebo dokonce přivolává na své nepřátele Boží hněv. To že je v křesťanské bibli? A přitom právě tehdy je nám žalmista tak blízký, když naříká na nespravedlnost, když chce aby někomu zakroutili krkem, možná jsou nám ty texty bližší než výzva milovat i nepřátele.

Hosté večeře Páně - kázání z 9.1.2022

Hosté Večeře Páně Kliment 9.1.2022

Čtení: Sk 2,41-47
Text: 1K 11,23-26 „Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
________________________________________________________

Modlitba nad diářem- kázání z 2.1.2022

Text: Jak 4,13-17
A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
______________________________________________________________

Ozvat se proti mocným ? Ozvat se proti mocným !

Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek, a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla: „I ty jsi byl s tím Nazaretským Ježíšem!“ On však zapřel: „O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora. Vtom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž: „Ten člověk je z nich!“ On však opět zapíral.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer