slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Od Klimenta na doma

Bohoslužby

26.9.   9.30  (Gerhard Reininghaus)

3.10.   9.00 !  + sborové shromáždění

10.10. 9.30

Zveme: 2. října 2021

KLIMENTSKÉ EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ

od nás (sraz v 8.00) ke sv. Klimentu v Holešovicích (8.30) a dále ke sv. Klimentu na Levý Hradec (22 km)

plakát s podrobným programem

Filip křtí dvořana - bohoslužby pro 2. neděli po Velikonocích (ze 4.3.2018)

(také v příloze ve Wordu)

Pokoj vám!

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Žalm 25,15

Píseň 442

audionahrávka kázání pro 2. neděli po Velikonocích (4.3.2018)

ve formátu mp3 je v příloze

Biblická úvaha Blahoslava Hájka

Biblická úvaha Blahoslava Hájka - duben 2020
Kniha Kazatel 3, 1-15
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2 Je čas rození i čas umírání,
čas sázet i čas trhat;
3 je čas zabíjet i čas léčit,
čas bořit i čas budovat;
4 je čas plakat i čas smát se,
čas truchlit i čas poskakovat;
5 je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat,
čas objímat i čas objímání zanechat;
6 je čas hledat i čas ztrácet,
čas opatrovat i čas odhazovat;
7 je čas roztrhávat i čas sešívat,

Audionahrávka kázání pro 1.neděli po Velikonocích (z 8.4.2018)

najdete ji v příloze ve formátu mp3

Nikodém - bohoslužby pro 1. neděli po Velikonocích (z 8.4.2018)

(též v příloze jako soubor ve Wordu)

První neděle po velikonocích se nazývá Quasimodo geniti, což znamená "po způsobu nově narozených dětí", protože tradičně tyto bohoslužby otevíral text z 1.listu Petrova:

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 2 a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; 3 vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!' 1Pt 2,1-3

Pokoj vám všem !

Píseň 667 Vítězi k poctě zpívejme

Kříž - bohoslužby na Velký pátek 19.4.2019

(též v příloze ve Wordu)

Introit Iz 50,5-7
Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 6 Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. 7 Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

Píseň 502

Audionahrávka kázání z Velkého pátku 19.4.2019

tak jak ji zachytil František Malotín na svůj mobil. Najdete ji v příloze ve formátu mp3

Velikonoční sborový dopis 2020

najdete v příloze !

Umývání nohou při večeři Páně - kázání z 25.3.2018

Introit: Žalm 51,9-12
Čtení: J 13,1-15
Text: L 22,24-27
Písně: 639, 648

Tags: 

Audionahrávka kázání od Klimenta 25.3.2018

audionahrávka je v příloze ve formátu mp3

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer