Od Klimenta na doma

Bohoslužby

6.neděle po Velikonocích

16.5.  9.30 bohoslužby

   ve čtvrtek se rozhodne, zda-li se budou konat i večerní boh.

Svatodušní neděle

23.5. bohoslužby s večeří Páně

Chystáme

Noc kostelů 28.5. (forma podle stavu epidemie)

Víkend v Herlíkovicích 4.-6.6. (s otazníkem)

     nebo pouť od Klimenta ke Klimentu 5.6.

 

VELIKONOČNÍ DOPIS

Jste zde

Kázání

Přede vším jde o lásku

Přede – vším jde o lásku

Tags: 

Jobova pokušení kázání z 16.8.2020

Čtení: Job 1,13-2,10
Text: Jak 1,2-3.12-13; 5,10-11

Tags: 

Přátelství Ježíše - kázání z 2.8.2020

Čtení: Lk 5,27-32 ; Lk 7,31-34

Tags: 

Kdo/co se nás bezprostředně dotýká - kázání z 12.7.2020

Čtení: 1Kr 19,19-21 a 1Kor 1,26-31
Text: Mk 1,16-20: Když šel podél Galilejského moře, uvidìl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
___________________________________________________

Tags: 

Projekt: Babylonská věž (svatodušní kázání z 31.5.2020)

Text: Gn 11,1-11

Tags: 

Zvědové a Zvěd kázání z 5.7.2020

Zvědové a Zvěd Text: Nu 13,1-2.21 - 14,8
Milí přátelé,
ti, co se nechali oslovit, že stojí za to vykročit z otroctví směrem svoboda (tedy v určité analogii také my), boží lid teď stojí na hranici zaslíbené země, a to není věc geografická , prostě na hranici onoho prostoru, kde - jak krásně poeticky vyjadřuje jeden žalm - kde „se setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“ Ž 86,11 (opakovat)

Tags: 

Milostivé léto - kázání ze 14.6.2020

Čtení: Leviticus (3.Mojžíšova) 25.kapitola
Text: Lk 4,16-22
------------------------------------------

Tags: 

Ilustrace o Božím království, kázání z 24.5.2020

Text: Mt 5,21-28

Tags: 

To by mě nikdy ani ve snu nenapadlo

kázání ze 17.5.2020 (též v příloze ve Wordu)

Tags: 

75 let od konce války

kázání z 10.5.2020 najdete také v příloze

Text: Jr 17,5  (Jr 17,5-8)

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer