slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Od Klimenta na doma

O postu 21.2. (audio)

Ester 14.2. (audio)

Saul a David s kytarou   7.2. (audio)

Kde je Bůh ?  31.1.  (audio)

sborová on-line setkání jsou na adrese: https://meet.jit.si/ccekliment

Bohoslužby (25 účastníků)

rezervace e-mailem, telefonicky nebo osobně

28.2.  2. postní  (káže Vít Jakoubek)

          9.30 (10 volných míst)

        18.00 (17 volných míst) 

7.3.  3. postní  9.30  a  18.00                                           

Nahrávky od Klimenta

Varhany a saxofon Jiřina Dvořáková Marešová a David Fárek 15.1.2021

Největší vánoční překvapení audioknihu namluvili děti a mládež

Posila ve stísněných časech - video o písních a životě Paula Gerhardta

Víra aktivní a zároveň pokorná kázání 18.10.2020

Čtení: Gn 18,16-33; Text: Mt 15,21-28

Tags: 

Kázání z 18.10. audionahrávka

Podzimní sborový dopis 2020

Podzimní dopis najdete v příloze stejně jako jeho přílohy - Zprávu o životě sboru a leták "5% a hlavu vzhůru"

Bloudící duch kázání z 13.9.2020

Čtení: Ga 5,19-23a Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Tags: 

Přede vším jde o lásku

Přede – vším jde o lásku

Tags: 

Jobova pokušení kázání z 16.8.2020

Čtení: Job 1,13-2,10
Text: Jak 1,2-3.12-13; 5,10-11

Tags: 

Přátelství Ježíše - kázání z 2.8.2020

Čtení: Lk 5,27-32 ; Lk 7,31-34

Tags: 

Kdo/co se nás bezprostředně dotýká - kázání z 12.7.2020

Čtení: 1Kr 19,19-21 a 1Kor 1,26-31
Text: Mk 1,16-20: Když šel podél Galilejského moře, uvidìl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
___________________________________________________

Tags: 

Audioknihovna

Mluvené slovo:

Slovo na týden  krátké úvahy farářek a farářů  

Modlitby z doby karantény   

audionahrávky čtení na pokračování:

Gerd Theissen: Galilejský

Nico ter Linden: Povídá se

Projekt: Babylonská věž (svatodušní kázání z 31.5.2020)

Text: Gn 11,1-11

Tags: 

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer