Od Klimenta na doma

Bohoslužby

26.9.   9.30  (Gerhard Reininghaus)

3.10.   9.00 !  + sborové shromáždění

10.10. 9.30

Zveme: 2. října 2021

KLIMENTSKÉ EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ

od nás (sraz v 8.00) ke sv. Klimentu v Holešovicích (8.30) a dále ke sv. Klimentu na Levý Hradec (22 km)

plakát s podrobným programem

Jste zde

Zprávy na srpen

Milí přátelé,
na konci července vás opět zdravím z klimentské fary a posílám několik aktuálních informací.
V pátek 16. července zemřel ve věku 83 dlouholetý člen našeho sboru a dříve také jeden z presbyterů bratr Miroslav Matucha. Za jeho život poděkujeme a rozloučíme se s ním při bohoslužbách v pátek 30. července od 14 hodin v našem kostele. Prosíme myslete v modlitbách na jeho rodinu, na ty, kterým bude nejvíce chybět.
V sobotu 31. července jsme zváni na SVÁŤA FEST - setkání, kde se bude moci bez omezení vzpomínat na Sváťu Karáska a společně se radovat u jeho písniček. Více informací zde nebo v přiloženém letáku.
Přišla také informace, že Evangelická teologická fakulta UK ještě do 10. srpna přijímá přihlášky ke studiu. Více zde
Na konci června jsme se zúčastnili sbírky na pomoc obětem tornáda na Jižní Moravě. Mnozí jistě finančně přispěli i jinými způsoby. Sborová sbírka, kterou jsme předali Diakonii, která na Moravě přímo působí, vynesla celkem 41 900 Kč. Celkově vybrala Diakonie zatím přes 23 milionů korun.
Jak asi víte, v průběhu července došlo v Německu k neočekávaným tragickým záplavám, při nichž zahynulo mnoho lidí a škody jsou veliké. Synodní rada ČCE vypsala na pomoc mimořádnou humanitární sbírku, jejíž výtěžek bude převedeny na účet spřátelené Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí přímo v zasažených oblastech. Staršovstvo našeho sboru rozhodlo věnovat na tento účel výnos chrámových sbírek o nedělích 1.8. a 8.8. Chcete-li přispět přes sborový účet, můžete do 5.8. (s poznámkou - "Povodně Německo"). Zároveň jsme vyzváni k přímluvným modlitbám za lidi postižené tornádem i záplavami.
Začínáme plánovat podzimní akce. Zatím víme, že v neděli 12.9. bude konfirmační slavnost. Konfirmovaná bude Barbora Maxová, která se nemohla kvůli karanténě zúčastnit konfirmace loni.
V neděli 17.10. odpoledne pak budou ke službě Slova a svátostí spolu s dalším ordinováni výpomocní kazatelé Petr Vacíř a Vít Jakoubek.
Jste-li o prázdninách mimo Prahu či mimo naši republiku a navštívíte místní kostel či přímo bohoslužby, všímejte si a vnímejte, jak prožívají víru jinde. Těšíme se, že budete vyprávět.
Bohoslužby u Klimenta jsou jako obvykle v neděli v 9.30. V neděli 8. srpna také od 18.00. V neděli 15. srpna budeme slavit večeři Páně.
Zdravím vás
David Balcar
-----------------------------------------------------------

Když přemýšlím o svém životě, nejvíce by nás vlastně měl překvapovat fakt, že žijeme.
Reinhold Schneider

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer