H Farní sbor ČCE Praha 1

Náš sbor

 

Mezi pravidelná setkání našeho sboru patří nedělní bohoslužby, nedělní škola pro děti, schůzky mládeže, seniorů, křesťanské služby a staršovstva. Dále se konají biblické hodiny, večery rozhovorů a večery poezie.

Nedělní škola probíhá v době konání bohoslužeb. Začátek je společný v kostele - děti se účastní zpěvu první písně a poté odchází s učitelem na faru, kde si vypráví biblické příběhy, zpívají, vyrábí různé věci a hrají hry. V době před Vánocemi připravují vánoční hru, kterou předvedou v kostele během bohoslužeb čtvrtou adventní neděli. V létě děti jezdí na týdenní tábor. O nedělní školu pečují Hana Čermáková a Zdeňka Katscherová.

Senioři se setkávají pod vedením Dr. Jana Tůmy. Schůzky probíhají buď formou besed s pozvanými odborníky, anebo jako vycházky přiměřené věku i počasí.

Křesťanská služba organizuje pod vedením sestry Hany Černé pohoštění po bohoslužbách, návštěvy členů sboru, přípravu vánočních dárků a pohoštění při větších akcích. Rovněž rozesílá přání k narozeninám zejména těm členům sboru, kteří na bohoslužby ze zdravotních důvodů nedocházejí.

Staršovstvo se společně s farářkou schází jednou měsíčně, zpravidla čtvrtý čtvrtek, stará se o řádný chod sboru a řeší jeho běžné záležitosti. Má deset členů: Adéla Čapková, Petr Černý, Jaromír Fähnrich, Hana Karbanová, Hana Kloudová, Jana Markusová, Matěj Maxa, Tomáš Opočenský, Petr Vacíř, David Vilím a tři náhradníky - Miloslava Listoňová, Milada Šplíchalová, Štefan Višňovský.

Biblické hodiny ve středu v 18.00 – probíráme Třetí knihu žalmů.

Večery rozhovorů: první úterý v měsíci v 19.00