Bohoslužby

 

Naším hlavním, pravidelným shromážděním, jsou nedělní bohoslužby. Sestávají z čtení bible, kázání, modliteb a zpěvu písní. První neděli v měsíci a o významných svátcích církevního roku slavíme večeři Páně - společně přijímáme chléb a víno jako připomínku společenství s Kristem. Děti věřících rodičů nebo dospělí, kteří uvěřili v Ježíše Krista, mohou být po domluvě s farářkou pokřtěni. Křest je pak součástí bohoslužeb.

Těžištěm bohoslužeb je kázání, při kterém kazatel (farářka/farář) vykládá oddíl z bible. Kázání trvá přibližně dvacet minut, celá bohoslužba hodinu. Těší nás, že se můžeme společně scházet k naslouchání Božího slova, můžeme vyjadřovat vděčnost za to, co jsme dostali a prosit o pomoc v našem či cizím trápení. Při bohoslužbách konáme pravidelně sbírku, kterou kryjeme náklady na provoz sboru nebo přispíváme na charitativní projekty.

 

Kázání - archív